พิธีมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 6 กันยายน 2564  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ลัง ให้แก่ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครปฐม เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำหรับใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องรับบริจาคชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดนครปฐม จำนวน 40 ลัง รวมทั้งสิ้น 2,880 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำหรับใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


Share: