พมจ.นฐ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ลดเร็วลดเสี่ยงเเละไม่เเซงในที่คับขัน ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”


Share: