จังหวัดนครปฐม เเละ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ให้คนนครปฐมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%


Share: