รับมอบขนมไทย จำนวน 100 กล่อง เพื่อนำไปส่งให้แก่โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมอสม.รพ.สต.บ้านหุบรัก

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19  รับมอบขนมไทย จำนวน 100 กล่อง ให้กับ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งให้แก่โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมอสม.รพ.สต.บ้านหุบรัก นำไปมอบให้กับผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในการนี้นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ส่งมอบ


Share: