ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจาก COVID-19

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์
พม.ช่วยเหลือคนพิการ

คนพิการที่ติดเชื้อ หรือ เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial